First Love Never Dies? E Bakit Buhay Pa Siya?

Kung ako ang tatanungin, ang first love ay yung taong unang nakagawa ng malaking “impact” sa buhay mo. At ngayon dahil wala na siya, impakto na lang siya ng iyong nakaraan.